יובל סיון בהתייחסות להשתלבות המגזר החרדי

תלמידי כיתות א' תמיד היו ברומטר לסוציולוגיה של החברה. כמה החברה "התחרדה" – כמה תלמידים יש בחינוך הממלכתי בכל עיר, כמה בממלכתי-דתי, כמה בחרדי העצמאי? המגמות ברורות. בערים כמו ירושלים ובית שמש ברור הילודה הגבוהה מביאה במישרין פתיחה של עוד מוסדות חינוך לזרם העצמאי והחרדי המפוקח.
יובל סיוון
אבל ראוי במקום לנקוט עמדה מפוזיציה גם להכיר בזרמים שונים ובמגמות נוספות לילודה גרידא. יציאת נשים לעבודה במגזר החרדי שכמעט משתווה למגזר הכללי, השתלבות של חרדים בעולם העבודה והתעסוקה בכלל וגם לימודי ליב"ה).

פוסטים אחרונים

נגישות