האישים אשר סייעו לבניין הבית הלאומי

הארגונים שסייעו לבניין הבית הלאומי | יובל סיון

יובל סיון מסביר מי האישים וארגונים אשר סייעו לבניין הבית הלאומי (לאנשי העליות הראשונות):
רוטשילד
– בשנת 1882 פנתה משלחת ממייסדי ראשון לציון לברון היהודי הצרפתי – אדמונד דה רוטשילד – וביקשה את עזרתו הכספית לחפירת באר מים למושבה החדשה.
רוטשילד הסכים לסייע, אך התנה זאת בכך ששמו לא יתפרסם בציבור. לכן נודע בכינוי "הברון הידוע". במהרה התחיל לסייע בסכומים רבים למטרות שונות לראשון לציון ובהמשך למושבות נוספות. כדי להפוך את הסיוע ליעיל שלח לארץ פקידים לארגן ולתאם את הסיוע הכספי ולנהל את המושבות, גננים ללמד את המתיישבים לעבוד בחקלאות ואף שילם לבעלי מקצוע שונים כמו רוקחים, רופאים ועוד.

מציין יובל סיון כי מערך הסיוע שהוקם בכספי הברון רוטשילד בארץ מימן קניית אדמות להתיישבות, תשלום של שכר חודשי לאיכרים וייסוד מוסדות כלכליים חשובים כמו יקבים בראשון לציון וזיכרון יעקב ועוד. ביקורת רבה הושמעה על מערך הפקידים, שבמהרה גדל מספרם ואף עלה על מספר האיכרים במושבות מסוימות. אך למרות כל הביקורת על מערך הפקידים ושיטת הטיפול במושבות, אין דומה לתפקיד שעמס איש אחד על כתפיו במשך כעשרים שנה – מימון ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל. חלק ממושבות העלייה הראשונה זוכרות בשמן את הברון וקרובי משפחתו – כמו בנימינה, זיכרון יעקב, מזכרת בתיה ועוד. בצוואתו ביקש רוטשילד להיקבר בארץ, ואכן "גני הנדיב" בכניסה לזיכרון יעקב הם מקום מנוחתו. משטר הפקידות של רוטשילד- משטר האפוטרופסות !

פוסטים אחרונים

נגישות