הגורמים למעבר מתפיסת 'כור ההיתוך' לחברה 'רב תרבותית'

 • השפעת תהליכים דמוקרטיים, פלורליסטיים שהתרחשו בעולם בשנות השישים ומאוחר יותר בשנות ה 70-80 החלו להשפיע גם במדינת ישראל.
 • העמדת היחיד וצרכיו במרכז החליפה את ראיית הכלל.  השאיפה ל'חיים הטובים' (הנהנתנות), החליפה את תחושת החברה המגויסת הנלחמת על עצם קיומה, והאינדיבידואליזם שהחליף את הקולקטיביזם.
 • רב תרבותיות מבטאת את השחרור מאשליית האיחוד ומשקפת טוב יותר את הגיוון הקיים בחברה הישראלית, המורכבת ממגוון עדות וקהילות, מדתיים וחילוניים, מוותיקים ומעולים – וכולם בעלי תרבויות שונות.
 • נוצרה הבנה שהחברה הישראלית היא חברה רב עדתית, הטרוגנית ויש להכיר בשונות שלה לטוב ולרע. 
 • השפעת השבר של מלחמת יום כיפור, נסדק האמון בכל מה שזוהה עם הממסד. תפיסת  'כור ההיתוך' זוהתה באופן ברור עם הממסד הוותיק ועם מטרותיו.
מלחמת יום כיפור | יובל סיון
 • התרחבות הפערים הכלכליים עוררה ניכור והסתגרות ופגעה בתחושת הסולידאריות החברתית. 
 • השפעת מחאת 'הפנתרים השחורים' שהעלתה למודעות הציבורית את תרבותם של יוצאי ארצות האסלאם והציפה את תחושת הקיפוח שלהם – "ישראל השנייה". 
 • שקיעת האליטות הישנות (דור המייסדים) ועליית אליטות חדשות (המגזר הפרטי -מתעשרים ,בעלי הון ).
 • המהפך הפוליטי ב-1977 . הרוח הליבראלית שנבעה מעליית שלטון חדש אחרי שלושים שנות שליטה של מפלגות הפועלים. התחזקות הדמוקרטיה והמודעות לה וגם הסובלנות לשונה בחברה. החברה הישראלית הפכה לחברה מגוונת ומשתנה.
 • ריבוי אמצעי התקשורת, זמינותם והעלייה ביעילותם, איפשרו גיוון בתכנים והתוכניות.וגם תופעה המאפשרת לעולה לשמור על קשריו התרבותיים עם ארץ מוצאו 
 • התפיסה שאין צורך במאמצים מיוחדים לשילוב – התהליך מתרחש מעצמו.
 • ההכרה שגם בלי הניסיון להאיץ את קליטת העולים, בתוך 32 דורות ממילא מתערים הצעירים  בחברה הכללית, מעשירים אותה בתרבותם ורואים עצמם חלק בלתי נפרד ממנה.

פוסטים אחרונים

נגישות